Sofisafe (https://www.sofisafe.cz/)

Sofisafe nám pomáhá na nic nezapomenout, říká výrobní ředitel společnosti Fibertex

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Zefektivnit řešení závad na pracovišti. Razantně snížit počet pracovních úrazů. A výrazně zjednodušit práci s dokumentací PO a BOZP. To bylo zadání, se kterým se na nás obrátila česká pobočka společnosti Fibertex.

Společnost Fibertex Nonwovens je významným hráčem a inovátorem v oboru netkaných textilií. Její produkty se využívají mimo jiné v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví a ve zdravotnictví.

Založena byla roku 1968 v dánském Aalborgu a má výrobní pobočky ve Francii, České republice, Turecku, USA, Brazílii a Jižní Africe. Zaměstnává víc než 1 000 pracovníků.

 

Překážky na cestě k bezpečnosti

Jedním z dlouhodobých cílů společnosti Fibertex je zajistit svým zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Na cestě k tomuto cíli ale bojovala s několika překážkami, jako byly například:

Komplikovaná práce s dokumentací BOZP a PO:

Příslušné dokumenty byly v papírové podobě, založené v šanonech. Nebyly tedy dostatečně přístupné a těžko se v nich hledaly potřebné informace.

Dlouhá reakční doba:

Když se na pracovišti objevila závada a někdo ji nahlásil, často trvalo velmi dlouho, než přišla informace o jejím odstranění. Někdy dokonce nepřišla vůbec.

Složitá a nepřehledná komunikace:

Veškerá komunikace probíhala přes e-maily. Pokud závadu řešilo víc lidí, určité informace snadno zapadly a na některé věci se zapomnělo.

Problémy s evidencí úrazů a pracovnělékařskou péčí:

V evidenci úrazů a plnění nápravných opatření nebyl dostatečný systém. U lékařských prohlídek bylo problematické zajistit výpisy ze zdravotnické dokumentace.

 

Co rozhodlo pro Sofisafe

Společnost Fibertex se rozhodla řešit agendu BOZP a PO pomocí moderních technologií. Začala proto zkoumat dostupná řešení a porovnávat jejich výhody a nevýhody.

Cílem bylo najít sofistikovaný a zároveň dostatečně intuitivní systém, který by zefektivnil především řešení závad a pravidelné kontroly pracovišť.

V případě Sofisafe zástupce Fibertexu zaujaly dvě věci:

  1. množství nabízených modulů
  2. možnost si řešení bezplatně vyzkoušet

Během zkušebního období společnost zjistila, že celkový koncept Sofisafe i jeho jednotlivé moduly plně odpovídají jejím potřebám. Management Fibertexu dal proto našemu řešení zelenou.

 

„Zjistili jsme, že Sofisafe je velmi přehledný a účinný nástroj pro zadávání, plnění a vyhodnocování úkolů ve všech oblastech BOZP a PO.

  Během chvíle jsme si v praxi ověřili, že podstatně zkracuje řešení úkolů.“

(Viktor Živný, vedoucí výroby)

 

K zavedení stačilo několik týdnů

Společnost se rozhodla, že využije veškeré moduly Sofisafe. „Nebyl důvod nějaký vynechat, protože jsme věděli, že nám všechny ušetří práci. Každý z nich navíc kromě základních funkcí nabízel i něco výjimečného, s čím jsme se nikde jinde nesetkali,“ říká bezpečnostní technik společnosti Fibertex. A dodává: „Dřív jsme závady zjištěné při kontrolách odstraňovali dny, možná týdny. A dnes jsou to díky aplikaci hodiny.“

Technická implementace

Zavést nové, robustní řešení pro BOZP a PO ve velké společnosti samozřejmě není jen tak. Naši vývojáři ale byli pracovníkům Fibertexu nepřetržitě k dispozici. Když už se tedy objevila nějaká komplikace, podařilo se ji rychle odstranit.

Školení

V první fázi školení jsme se zaměřili na vedoucí pracovníky. Potěšilo nás, jak rychle principy Sofisafe i jeho fungování pochopili. Zároveň nás to ujistilo, že ty stovky hodin, které jsme strávili odlaďováním našeho řešení a zvyšováním jeho uživatelské přívětivosti, stály za to.

I díky vstřícnosti vedoucích pracovníků Fibertexu a skvělé spolupráci s nimi se podařilo systém Sofisafe zavést během několika týdnů.

 

„Díky aplikaci dokážeme rychle zaevidovat aktuální nedostatky a okamžitě zadat úkoly k nápravě. Sofisafe u těchto úkolů automaticky hlídá termíny a zodpovědným osobám zasílá upozornění.

Pomáhá nám tak na nic nezapomenout – máme jistotu, že ani ten nejmenší úkol neupadne v zapomnění z důvodu jiných priorit.“

(Roman Kalvoda, výrobní ředitel)

 

Viditelné výsledky na několika frontách

Jednotlivé moduly Sofisafe jsou pro Fibertex přínosem v konkrétních oblastech. Společnost mimo jiné oceňuje následující funkce a možnosti:

Kontrolní pochůzka objektu

Díky tomuto modulu mohou pracovníci zadat požadavek na odstranění závady přímo na místě. Následně dostávají průběžné informace o tom, jak odstraňování závady probíhá.

Společnost dosud prostřednictvím modulu zaznamenala a odstranila přes stovku závad na pracovištích. Významně tak ubylo pracovních úrazů.

Pracovní úrazy

V rámci modulu společnost vede elektronickou knihu záznamů. Díky přiloženým fotografiím je vidět, kde, jak a proč se pracovní úraz stal.

Za velkou výhodu Fibertex považuje možnost elektronicky odeslat záznam o úrazu příslušným institucím.

Lhůtník

Fibertex může díky tomuto modulu vkládat do systému doklady a fotografie z kontrol. Může také okamžitě zajistit nápravné opatření u předem určeného pracovníka a on-line objednávat pravidelné kontroly a servisy.

Pracovnělékařské služby

Tento modul Fibertexu umožňuje si od praktických lékařů zaměstnanců automaticky vyžádat výpisy ze zdravotnické dokumentace. Objednat zaměstnance na požadovanou pracovnělékařskou prohlídku je pak otázkou několika kliknutí.

Moduly PO a BOZP

Jako velkou výhodu společnost hodnotí fakt, že je celá dokumentace na jednom místě a dostupná odkudkoli. Pracovníci mají navíc možnost například na základě preventivní požární prohlídky ihned zažádat o nápravné opatření.

Spolupráce, která funguje

Roman Kalvoda, výrobní ředitel společnosti Fibertex, shrnuje své celkové dojmy takto: „Z pohledu hlavních uživatelů, zejména středního řídícího managementu, je Sofisafe velmi užitečný nástroj pro podporu jejich denní činnosti. Zároveň umožňuje vrcholovému managementu průběžně posuzovat stav v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci naší firmy.“

Vážíme si důvěry, kterou nám společnost Fibertex projevila. A těší nás, že jí naše řešení pomohlo naplnit jeden z jejích důležitých cílů – vytvářet pro zaměstnance bezpečné a zdravé pracovní prostředí.

Chcete vědět, jestli je Sofisafe tím pravým řešením i pro vás? Vyzkoušejte si ho zdarma nebo nás kontaktujte.