Sofisafe (https://www.sofisafe.cz/)

Sofisafe – vyřešte bezpečnost elegantně

 • Kompletní správa dokumentace BOZP a PO v digitální podobě
 • Hlídání termínů u pravidelných servisů a kontrol
 • Méně práce pro vedoucí pracovníky, personalisty a osoby odborně způsobilé
 • Snadná organizace kontrol, školení a revizí
 • Všechny informace přehledně na jednom místě, dostupné z PC, tabletu i mobilu 

Spolehněte se na odborníky 

Aplikaci Sofisafe jsme vyvinuli ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava.

Jako uživatelé tak máte k dispozici zkušenosti expertů z katedry bezpečnosti práce a katedry požární ochrany

Do výsledné podoby aplikace navíc promluvili odborníci na BOZP a PO, lékaři pracovnělékařských služeb a zkušení vedoucí pracovníci.

I díky nim je Sofisafe kvalitní a dobře odladěnou aplikací, která vám opravdu zjednoduší život.

 

Vyzkoušet zdarma

Komu je Sofisafe určený 

Sofisafe jsme vytvořili pro všechny, kdo musí plnit zákonné požadavky např. v následujících oblastech:

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
- požární ochrana (PO)
- pracovnělékařské služby (PLS)

Aplikaci tak mohou využít velké, střední i malé firmy, ale také živnostníci a osoby odborně způsobilé v BOZP a PO.

 

Vyzkoušet zdarma

Moduly Sofisafe 

Neplaťte za to, co byste nevyužili. S našimi moduly si můžete Sofisafe „namíchat“ přesně podle svého gusta.

Požární ochrana (PO)

Díky modulu Požární ochrana (zkratka PO) můžete digitálně evidovat kompletní dokumentaci PO, ke které patří:

 • dokumenty ke stavbě
 • dokumentace požární ochrany
 • odborná způsobilost v požární ochraně
 • zápisy z kontrol státního požárního dozoru

Modul kromě toho umožňuje:

 • evidovat všechna školení požární ochrany a odborné přípravy (s možností nastavit periodické opakování)
 • na základě provedených úkonů, jako je preventivní požární prohlídka, okamžitě zadat požadavek na nápravu
 • poskytnout zadavateli požadavku zpětnou vazbu, že náprava proběhla

V modulu je navíc k dispozici Požární kniha s úplným přehledem všech událostí, které spadají pod požární ochranu, včetně historického vývoje každé události.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

S modulem Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka BOZP) získáte například:

 • kompletní správu dokumentace BOZP (vč. odborných způsobilostí, zápisů z kontrol apod.)
 • ucelené záznamy ze všech školení BOZP, záznamy o předání rizik či pracoviště, o zapůjčení stroje apod.
 • možnost např. na základě prověrky BOZP okamžitě zavést nápravná opatření a získat zpětnou vazbu o jejich provedení
 • možnost každou činnost dokumentovat, ukládat záznamy a vracet se k nim

Pracovní úrazy

Modul Pracovní úrazy vám umožní:

 • vést elektronickou knihu záznamů
 • vytvářet formuláře Záznam o úrazu a Záznam o úrazu – hlášení změn a elektronicky je odesílat
 • dostávat automatické výzvy k včasnému odeslání formuláře Záznam o úrazu – hlášení změn
 • vytvořit nápravné opatření proti opakování pracovního úrazu (přímo ze záznamu o úrazu)
 • dokumentovat každou činnost, ukládat záznamy a vracet se k nim

Lhůtník

Díky modulu Lhůtník můžete například:

 • zadat do systému jakékoli zařízení, stroj, věc, činnost apod. a individuálně nastavit lhůty pro opakování události
 • přidat k jednotlivým zařízením revizní zprávu, průvodní dokumentaci, fotografie apod. 
 • nastavit automatické objednání příští kontroly či revize u konkrétní servisní organizace
 • dokumentovat každou činnost, ukládat záznamy a vracet se k nim

Dotazníky, checklisty

 • Tento modul umožňuje snadno nadefinovat seznam otázek či úkolů pro kolegy ve firmě nebo i pro širokou veřejnost. 
 • Modul má široké použití a může sloužit i jako tzv. checklisty, tedy předdefinovaný seznam činností, který má odpovědná osoba vykonat. Příkladem jsou kontrolní činnosti na pracovišti, kontrola technických prostředků, seznam činností při ukončení směny a další. 
 • Kromě toho je možné sestavit klasický dotazník s otevřenými otázkami (uživatel zadá odpověď volným textem), nebo uzavřenými otázkami (uživatel vybere z předdefinovaných možností, kdy můžete požadovat právě jednu, nebo i více možností). 
 • Sami jednoduše rozhodnete, kdo má dotazník vidět a kdo jej může spustit. Existuje také možnost vystavit dotazník do internetu i pro neregistrované uživatele - díky tomu můžete například provést průzkum veřejného mínění.
 • Samozřejmostí je přehledné vyhodnocení dotazníků ve formě tabulek a grafů s možností detailního prohlížení jednotlivých odpovědí.

Kontrolní pochůzka objektu

Modul Kontrolní pochůzka objektu je nástrojem pro efektivní kontroly na pracovišti. Mimo jiné vám nabízí:

 • možnost zadat pokyn k odstranění závady přímo na místě, např. z mobilu nebo tabletu
 • možnost přidat k záznamu fotografie a další potřebné přílohy
 • možnost zadat konkrétní podúkol jinému řešiteli
 • historii komunikace mezi zadavatelem a řešitelem na jednom místě

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 

V modulu Osobní ochranné pracovní prostředky (zkratka OOPP) najdete:

 • karty OOPP pro jednotlivé zaměstnance (s přehledem výdeje OOPP)
 • agendu skladového hospodářství pro příjem a vydávání OOPP
 • přehled pohybu skladových zásob OOPP (s možností nastavit minimální množství skladových zásob a objednat požadované OOPP)

Pracovnělékařské služby (PLS) 

Modul Pracovnělékařské služby (zkratka PLS) vám umožní:

 • automaticky si vyžádat výpisy ze zdravotnické dokumentace od registrujícího lékaře vašeho zaměstnance
 • dostávat automatické upozornění na termíny pracovnělékařských prohlídek (PLP)
 • mít k dispozici elektronické posudky všech zaměstnanců na jednom místě

Součástí modulu je on-line kalendář pro objednání pracovníků na PLP s předstihem 90 dnů.

Úkoly

Modul Úkoly nabízí mimo jiné:

 • možnost poslat různé druhy úkolů napříč celou organizací
 • možnost zadané úkoly periodicky opakovat
 • možnost vytvářet podúkoly
 • historii komunikace, přílohy a provedené změny uložené v daném úkolu

Sklad

Díky modulu Sklad máte k dispozici:

 • Jednoduchý sklad se zaměřením především na evidenci ochranných pomůcek.
 • Příjmy, výdaje, stav skladu, skladové pohyby.
 • Možnost evidence výdajů na jednotlivé zaměstnance, aby bylo možné vyhodnotit, kteří zaměstnanci čerpají více  než jiní.

Vyzkoušejte si to

Nejste si jistí, jestli je pro vás Sofisafe to správné řešení? Přesvědčte se v demoverzi.

Vyzkoušet Sofisafe zdarma